Dave Kawula expert inom System Center, MVP
Dave Kawula
Hasain Alshakarti expert inom Security, MVP
Hasain Alshakarti
Kåre Rude Andersen expert inom System Center
Kåre Rude Andersen
Johan Arwidmark expert inom Windows Server, Windows 8, System Center, MVP
Johan Arwidmark
Tommy Clarke expert inom MVP
Tommy Clarke
Shanti Lindström expert inom Security
Shanti Lindström
Henrik Garpenrud expert inom Exchange
Henrik Garpenrud
Johan Blom expert inom Security
Johan Blom
Mikael Nyström expert inom Windows Server, Windows 8, System Center, MVP
Mikael Nyström
Kent Agerlund expert inom System Center, MVP
Kent Agerlund
Björn Brolin expert inom Security
Björn Brolin
Markus Lassfolk expert inom Security
Markus Lassfolk
Marcus Murray expert inom Security, MVP
Marcus Murray
Fabio Viggiani expert inom Security
Fabio Viggiani